По предварителни данни през януари 2021 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.3% под равнището от предходния месец. През януари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 6.4%.

Източник: НСИ