През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 634 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 47.1 хил., а на леглата – 95.2 хиляди. В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 16.8%, а броят на леглата в тях – с 19.3%.

Източник: НСИ