Публикувано е:

Становище относно приложение на нулева ставка на данъка върху добавената стойност за доставка на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19, както и за вътробщностно придобиване на основание чл. 64а от ЗДДС в сила от 01.01.2021 г. до 31 декември 2022 г. включително 12.02.2021

Източник: НАП