През четвъртото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица е 5.2%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.8%.

Източник: НСИ