През периода януари – ноември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 16 958.2 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 9.6% и е на стойност 21 133.1 млн. лева.

Източник: НСИ