Публикувана е заповед с одобрените до момента заявления на фирмите, поискали подкрепа с оборотен капитал. Останалите подадени заявления са в процес на оценяване. Всички кандидати могат да следят за повече информация в сайта на НАП и ИСУН. 

Източник: НАП