Във връзка с появили се съобщения за мобилни приложения за Преброяване 2021, които не са разработени от Националния статистически институт, изразяваме следната позиция:

Електронното преброяване е предвидено в Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., приет през март 2019 година. За първи път електронно преброяване у нас има през 2011 г., когато над 40% от хората се възползват от тази възможност.

Източник: НСИ