Националната агенция за приходите започна ежегодното проучване на тема „Спазване на данъчно-осигурителните задължения”. Проучването се провежда сред юридически лица и граждани и е национално представително. НАП изследва нагласите на клиентите си за деклариране и плащане на данъчни и осигурителни задължения и мнението им за дейността на НАП и данъчната и осигурителни системи като цяло и в условията на епидемия от COVID-19.

Изпълнител е консултантска агенция „Прогрес Консулт“ ЕООД.

Проучването ще продължи до края на февруари, след което резултатите ще бъдат обобщени и публикувани на сайта на приходната агенция.

Източник: НАП