Общият индекс на цените на производител  през декември 2020 г. се увеличава с 1.9% в сравнение с предходния месец и намалява с 0.7% спрямо декември 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през декември 2020 г. се увеличава с 1.0% спрямо предходния месец, а в сравнение с декември 2019 г. е отчетено намаление с 0.5%.

Източник: НСИ