В сайта на НАП, в рубриката Документи – данъци са публикувани новите образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г.

Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. за доходите на физическите лица с приложения към нея

 

Източник: НАП