През октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г. нараства производството на твърди горива – с 31.0%, пропан-бутанови смеси – с 40.0%, безоловен бензин – с 2.2%, и дизелово гориво – с 4.8%. Намалява производството на електроенергия – с 2.7%. Производството на природен газ остава без изменение.

През октомври 2020 г. спрямо септември 2020 г. нарастват доставките на твърди горива – с 31.7%, дизелово гориво – с 13.1%, природен газ – с 44.4%, и електроенергия – с 6.9%. Намаляват доставките на пропан-бутановите смеси – с 31.9%, и безоловен бензин – с 12.8%.

Източник: НСИ