Националният статистически институт предлага на вниманието ви дигиталната публикация Ключови показатели за Европа в превод на български език. Тя е разработена от Евростат.

Източник: НСИ