Общият индекс на цените на производител  през ноември 2020 г. се увеличава с 0.2% в сравнение с предходния месец и намалява с 2.6% спрямо ноември 2019 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2020 г. се увеличава с 0.3% спрямо предходния месец, а в сравнение с ноември 2019 г. е отчетено намаление с 1.5%.

Източник: НСИ