По предварителни данни през октомври 2020 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 1.5% под равнището от предходния месец. През октомври 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.7%.

Източник: НСИ