През третото тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица е 4.8%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 74.6%. 

Източник: НСИ