Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2020 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 20.9% по-малко в сравнение с предходната 2019 година. Прогнозите за 2021 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността със 7.6% спрямо 2020 година.

Източник: НСИ