Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват спад от 5.2% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Източник: НСИ