През 2018 г. Националният статистически институт продължи успешно да осъществява своята политика за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство – група „Изток“ (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна).

Източник: НСИ