noi newНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2018 г. е 873,75 лв.

Източник: НОИ