В рубриката „Фискални устройства“ на „Програмни продукти“ са публикувани:

Актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на данни от фискалните устройства/ИАСУТД (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.)

Повече информация може да намерите в:

За бизнеса » Програмни продукти » Фискални устройства » XML схеми

 

 

 

Източник: НАП