Публикувана е Есенната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за периода 2018-2021 г. Документа можете да видите тук.
Източник: Министерство на финансите