По предварителни данни през август 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, се увеличава с 0.8% в сравнение с юли 2018 година. През август 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 2.3% спрямо съответния месец на 2017 година.

Източник: НСИ