Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2018 г. са 736.7 хил., или с 8.3% над регистрираните през август 2017 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август 2018 г. формират пътуванията с цел почивка и екскурзия – 43.4%, следвани от пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.9%, и пътуванията със служебна цел – 13.7%.

Източник: НСИ