През юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. нараства производството на пропан-бутанови смеси – с 25.0%, безоловен бензин – със 7.6%, дизелово гориво – с 9.6%, и електроенергия – с 6.3%. Същевременно намалява производството на твърди горива – с 11.8%.

През юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. нарастват доставките на безоловен бензин – със 7.1%, дизелово гориво – със 7.0%, и електроенергия – с 4.7%. Същевременно намаляват доставките на твърди горива – с 10.4%, пропан-бутанови смеси – с 11.6%, и природен газ – с 9.7%. 

Източник: НСИ