По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2018 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.5% спрямо второто тримесечие на 2017 година.

Източник: НСИ