През 2017 г. от България са изнесени стоки на стойност 54 598.5 млн. лв., или с 15.7% повече спрямо 2016 година. Внесените стоки (по цени CIF) през 2017 г. са за 59 233.4 млн. лв., което е с 15.7% повече в сравнение с предходната година.

Източник: НСИ