През периода януари – май 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 12.0% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 14 887.3 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 9.7% и е на стойност 16 389.0 млн. лева.

През май 2018 г. износът за ЕС се увеличава с 5.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 028.0 млн. лв., а вносът нараства с 6.5% и е на стойност 3 367.9 млн. лева.

Източник: НСИ