През юни 2018 г. спрямо май 2018 г. нараства производството на твърди горива – с 28.3%, и електроенергия – с 19.3%. След проведения през март – април 2018 г. планов ремонт на производствени мощности е възстановено производството на нефтени продукти до обичайните нива.

През юни 2018 г. спрямо май 2018 г. нарастват доставките на твърди горива – с 28.2%, безоловен бензин – с 40.0%, дизелово гориво – с 12.4%, и електроенергия – с 2.5%. Същевременно намаляват доставките на пропан-бутанови смеси – с 10.4%, и природен газ – с 10.1%.

Източник: НСИ