През второто тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица е 5.5%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72.6%. 

Източник: НСИ