В Каталога е представена подробна информация за печатните и електронните публикации на НСИ, които предстои да бъдат издадени през 2019 година. Информацията е структурирана в три теми – „Общи статистически издания”, „Население и социални статистики” и „Икономика”. За всяка публикация се посочват заглавие, периодичност, международен идентификационен код, вид на изданието – печатно или електронно, цена и срок на издаване, с кратко описание на съдържанието.

Източник: НСИ