Индексът на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%.

Източник: НСИ