По предварителни данни през юни 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 1.0% в сравнение с май 2018 година. През юни 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 3.6% спрямо съответния месец на 2017 година.

Източник: НСИ