През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 476 жилищни сгради с 8 178 жилища, на 32 административни сгради/офиси и на 1 274 други сгради. Започнал е строежът на 1 128 жилищни сгради с 6 195 жилища в тях, на 25 административни сгради/офиси и на 724 други сгради.

Източник: НСИ