Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3.4% през второто тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Източник: НСИ