Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2018 г. са 677.3 хил., или с 9.4% над регистрираните през юни 2017 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 41.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 35.5%, и пътуванията със служебна цел – 23.5%.

Източник: НСИ