Актуален наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2018 г. може да видите в рубрика „Становища, указания, наръчници“.

Източник: НАП