Във връзка със започналата подготовка за провеждане на Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г. Националният статистически институт ще проведе среща с централните медии, на която ще бъдат информирани за етапите на подготовка и провеждане на Преброяване 2021.

Събитието ще се проведе на 9 юли 2018 г. от 11.00 ч. в зала „Пресцентър“ на НСИ.

Източник: НСИ