noi-1Националният осигурителен институт (НОИ) стартира проект „Изграждане на система за контрол върху експертизата на работоспособността“.

Източник: НОИ