На 19 юли 2018 г. в гр. Минск, Република Беларус, беше подписано Споразумение между Националния статистически институт на Република България и Националния статистически комитет на Беларус (Белстат) за сътрудничество в областта на статистиката. От българска страна споразумението подписа г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, а от белоруска – г-жа Инна Медведева, председател на Националния статистически комитет на Беларус.

Източник: НСИ