Общият индекс на цените на производител през юни 2018 г. нараства с 0.8% в сравнение с предходния месец и с 6.8% спрямо юни 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2018 г. нараства с 0.5% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 5.7%.

Източник: НСИ