Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2018 на български език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2014 – 2017 година.

Източник: НСИ