Приходите, събрани от Националната агенция за приходите през 2017 г. са близо 19,2 млрд. лв., което е с милиард и половина повече спрямо предходната година, а за последните 3 години увеличението на постъпленията в бюджета, администрирани от НАП достига 5 млрд. лв., отчете пред парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова. По думите й увеличението на бюджетните приходи се дължи не само на ръста в икономиката, но и на по-качествената работа на екипа на Агенцията и подобреното доброволно спазване на закона от данъкоплатците. По време на изслушването си в Народното събрание, г- жа Димитрова представи данни за близо двойно по-голямото увеличение на постъпленията от данъци и осигурителни вноски спрямо ръста на БВП и отчете, че 96% от всички декларирани през годината задължения към фиска се внасят доброволно, като паралелно с това се отчита увеличение на събираемостта на просрочени вземания с 10%.

„Основната ни стратегическа цел е да насърчаваме доброволното спазване на закона“, каза в изложението си Галя Димитрова и добави, че фокусът на НАП е върху поведението на клиентите, включително с използването на електронна комуникация и телефонен контакт. През 2017 г. по повод на събиране на закъснели плащания администрацията е комуникирала с над 40 000 души, като  в резултат от телефонните разговори размерът на просрочените задължения е намалял с 64%.

НАП извършва постоянен мониторинг на компании с  големи задължения, стана ясно още на изслушването, като в резултат на лични срещи и постоянното наблюдение от страна на териториалните директори на приходната агенция се отчита намаление на дълга  с 306 млн. лв.

През миналата година НАП е събрала и 230 млн. лв.  от компании, които получават публични средства като обществен поръчки и плащания от държавата, но имат неплатени задължения към бюджета. Сумата, платена по този ред от 2014 г. до края на миналата година е близо 600 млн. лв.

През 2017 г. към стоките с висок фискален риск бяха добавени и горивата, а звеното за фискален контрол е проследило движението на над 1,2 млрд. кг. рискови стоки. Доброто взаимодействие на приходната агенция със структурите на Агенция “Митници“ МВР, Междуведомствения координационен център и Прокуратурата също беше отчетено от ръководството на НАП по време на изслушването.

„Работим за постоянно подобряване на ефективността на НАП, като същевременно се стремим постоянно да намаляваме административната тежест. Благодарим, че оценявате резултатите, които постига екипа на НАП“ каза още Галя Димитрова.

По време на заседанието на парламентарната Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата Галя Димитрова получи и награда за личния си принос в цялостната дейност на Националната агенция за приходите и постигнатите отлични резултати.

Източник: НАП