Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2018 г. са 728.9 хил., или с 11.6% над регистрираните през май 2017 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 38.6%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 34.3%, и пътуванията със служебна цел – 27.1%.

Източник: НСИ