nssi118Вторият брой на информационния бюлетин на НОИ за т.г. вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя” – “Информационни материали”.

Източник: НОИ