online anketaНационалният осигурителен институт (НОИ) е сред партньорите на информационната кампания „Заплата в плик“, организирана от Националната агенция за приходите (НАП).

Източник: НОИ