ВАЖНО! След 14,00 ч. на 01. 06. 2018 г. Информационният център на НАП няма да работи заради профилактика на информационните системи. Служителите от колцентъра ще отговарят отново на въпроси на граждани от 9,00 ч. на 04. 06.2018 г.
Въпроси, запитвания, жалби и сигнали могат да се изпращат на имейл адрес: infocenter@nra.bg. 
Благодарим за разбирането!

След 14,00 ч. на 01. 06. 2018 г. Информационният център на НАП няма да работи заради профилактика на информационните системи. Служителите от колцентъра ще отговарят отново на въпроси на граждани от 9,00 ч. на 04. 06.2018 г.

Въпроси, запитвания, жалби и сигнали могат да се изпращат на имейл адрес: infocenter@nra.bg. 

Благодарим за разбирането!

Източник: НАП