През периода 2014 – 2016 г. 27.2% от предприятията осъществяват иновационна дейност.

Източник: НСИ