По предварителни данни през април 2018 г. индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, намалява с 2.0% в сравнение с март 2018 година. През април 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 0.8% спрямо съответния месец на 2017 година.

Източник: НСИ