На 26 юни 2018 г. в Пловдив председателят на НСИ г-н Сергей Цветарски официално предаде председателството на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз на генералния директор на Статистическата служба на Австрия д-р Конрад Пезендорфер.

Източник: НСИ