През периода януари – февруари 2018 г. износът на България за ЕС се увеличава с 16.5% спрямо същия период на 2017 г. и е в размер на 5 780.2 млн. лв., а вносът от ЕС нараства с 12.3% и е на стойност 6 145.1 млн. лева.

През февруари 2018 г. износът за ЕС се увеличава с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 685.9 млн. лв., а вносът нараства с 3.5% и е на стойност 2 918.8 млн. лева.

Източник: НСИ